Nimbus One… สามล้อไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับท้องถนนในเมือง #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Nimbus Scooter เป็นยานพาหนะที่พัฒนาขึ้นใช้แบบนั่งขับ และ ขับขี่ทรงตัวแบบเอียง หรือ Tilting ตามการโค้งเลี้ยว และ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเทคโนโลยี BEV หรือ Battery Electric Vehicle แบบ Battery Swapping ผลิต และ จำหน่ายโดย eVehicle Startup ชื่อ Nimbus Inc. จากสหรัฐอเมริกา

More »