bulb-lighting-creativity

10 Characteristics of Creative People… 10 บุคลิกคนครีเอทีฟ

หนังสือ Creativity ถือเป็นหลักการประยุกต์ใช้ Flow Theory แนวทางหนึ่ง ที่มองความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity ในมุมจิตวิทยา… ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่ว่านี้ มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย อธิบายไว้ว่า… ช่วยให้คนเรา คิดทำสิ่งใหม่ๆ ทำเรื่องน่าสนใจ เต็มไปด้วยสีสันตื่นตา พาตัวเองดึงเอาศักยภาพสูงสุด สร้างผลลัพธ์ขั้นพิเศษได้โดดเด่นครั้งแล้วครั้งเล่า…

More »