FOFO Leadership… ภาวะผู้นำที่กลัวใครจะมารู้มาเห็น #ExtremeLeadership

ความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติ และ ความวิตกกังวลก็เป็นหนึ่งในกลไกความปลอดภัยที่ทำงานกับสัญชาตญาณระดับสู้ดีหรือหนีก่อน หรือ Fight Or Flight Situations… ซึ่งความกลัว และ ความวิตกกังวลระดับสัญชาตญาณจะถือว่าเป็นส่วนดีในจิตวิทยามนุษย์ที่สำคัญกับการอยู่รอดปลอดภัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ Homosapien วิวัฒน์ขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อกว่าห้าพันล้านปีล่วงมาแล้ว… แต่ความกลัวที่ปรุงแต่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมของคนโดยเจ้าตัวรู้ไม่เท่าทันว่า… จิตวิทยา FOFO หรือ Fear Of Finding Out ได้ซ่อนอยู่เบื้องหลังการปิดกั้นระหว่าง “ข้อเท็จจริง กับ การตัดสินใจและการแสดงออก” อันเป็นความกลัวที่มีต่อสถานการณ์ที่ควรเปิดเผยบอกกล่าว โดยเผชิญหน้ากับข้อมูลอันท้าทายความเชื่อ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์เก่า

More »