มติคณะรัฐมนตรีห้ามนำเข้าขยะพลาสติก… FridaysForFutures

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติเห็นชอบ “นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และ เพื่อมิให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับเศษขยะจากประเทศอื่น โดยให้กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

More »

COP 27… เวทีสนทนาถึงภาวะโลกรวนครั้งล่าสุด #FridaysForFuture

การประชุม COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022 ที่เมือง Sharm El Sheikh หรือ ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ โดยนานาชาติต่างเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข “ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change” อย่างเท่าเทียม

More »

European Heat Waves 2022… คลื่นความร้อนรุนแรงถล่มยุโรป #FridaysForFuture

คลื่นความร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส… โปรตุเกส… สเปน และ กรีซ โดยเพลิงได้เผาทำลายพื้นที่ป่าหลายพันเฮกตาร์ และ คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่ไปหลายคนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา… ข้อมูลจากสำนักข่าว ABC ชี้ว่า… ฤดูไฟป่าของยุโรปมาเร็วกว่าปกติในปีนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

More »

ไมโครพลาสติกไปถึงแอนตาร์กติก #FridaysForFuture

รายงานการเก็บตัวอย่างหิมะของ Alex R. Aves นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก University of Canterbury ในนิวซีแลนด์… ซึ่งเธอได้เก็บตัวอย่างหิมะปี 2019 จากพื้นที่ 19 แห่งทั่ว Ross Ice Shelf ในทวีปแอนตาร์กติกา และ พบไมโครพลาสติก ซึ่งก็คือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีความยาวน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ปนมากับทุกตัวอย่าง…

More »

ห้ามซื้อขายขยะรีไซเคิลจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ #FridaysForFuture

วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอความร่วมมือจากร้านรับซื้อของเก่า จากศูนย์รับซื้อ จากโรงงานหลอมโลหะ จากโรงงานรีไซเคิลว่า ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาถอดแยกเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ล้วนแต่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปทั้งนั้น ยิ่งเป็นสิ่งของที่มีสารอันตราย สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ความเป็นอันตรายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และ ส่งผลกระทบกับประชาชนหากมีการจัดการไม่ถูกต้อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้จะประสบผลสำเร็จได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

More »

Forest Restoration… ฟื้นฟูป่า #FridaysForFuture

แนวคิด Forest Restoration หรือ การฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นแนวคิด และ แนวทางในการการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกระบวนการทางนิเวศวิทยา ด้วยแนวทางเร่งการฟื้นตัวของโครงสร้างป่า และ กลไกการทำงานของระบบนิเวศ มุ่งเป้ายกระดับความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ระดับปกติที่เรียกว่า ป่าไคลแม็กซ์ หรือ Climax Forest อันเป็นสภาพป่าที่กลับสู่สมดุลแบบผืนป่าที่ยั่งยืนด้วยกลไกธรรมชาติของป่าแห่งนั้นเอง

More »

Bangkok 2030… กรุงเทพเมืองบาดาล #FridaysForFuture

รายงานจาก GreenPeace ในหัวข้อ The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030 เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2021 โดยมีประเด็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลใน 7 เมืองของเอเชียภายในปี 2030 หรือ ปี พ.ศ. 2573… ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในแบบจำลองตามรายงานที่จะเกิดความเสียหายเมื่อระดับน้ำน้ำทะเลหนุนสูงถึงขีดสูงสุด

More »
NONG PIM PM 2.5

PM 2.5 และ NONG PIM กับ สถาบันนวัตกรรม ปตท. #FridaysForFuture

ปตท. ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบ และ ความเดือดร้อนมากมายของประชาชน ซึ่งนอกจากการส่งเสริมการให้ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในโรงงานแล้ว ปตท. ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามสถานการณ์ โดยได้ต่อยอดนำนวัตกรรมเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 “NONG PIM” ที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาติดตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV… รวมถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วกว่า 100 จุด

More »
COP26

COP26… Conference of the Parties ครั้งที่ 26 #FridaysForFuture

António Guterres ในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติผู้เคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ได้กล่าวถึงข้อมูลรายงานจากงานวิจัยอันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า สัญญาณต่างๆ ยืนยันตรงกันว่าโลกกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า A Code Red For Humanity หรือ มนุษยชาติกำลังเผชิญสถานการณ์รหัสแดง

More »
Excess Food & Food Waste,

Excess Food and Food Waste… อาหารส่วนเกินและขยะอาหาร #FridaysForFuture

ทั่วโลกมีขยะอาหาร หรือ Food Waste ถูกทิ้งประมาณ 1 ใน 3 หรือ กว่าร้อยละ 30 จากจำนวนทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นบริโภคในแต่ละวัน หรือ รวมกันประมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี จำนวนอาหารที่ถูกทิ้งที่ว่านี้ นับเป็นปริมาณที่มากพอสำหรับประชากรในทวีปแอฟริกาบริโภคได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

More »