bragging

Boasting And Bragging… ขี้โม้และโอ้อวด #SelfInsight

บุคลิกภาพแบบหลงตัวเองเป็นพฤติกรรมปรับตัวชดเชยเพื่อกลบเกลื่อน หรือ ก้าวข้ามความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า โดยมีกลุ่มคนหลงตัวเองที่เปราะบาง หรือ Vulnerable Narcissist จะมีลักษณะวิตกกังวลสูง และ อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ จนต้องสร้างเรื่องโอ้อวดขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง… และมีกลุ่มคนหลงตัวเองแบบยกตนให้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น หรือ Grandiose Narcissist มีพฤติกรรมนับถือชื่นชมตนเองสูง และ มักโอ้อวดเพราะรู้สึกว่าตนเหนือกว่าใครอย่างแท้จริง… ซึ่งถ้าขุดลึกลงไปในจิตใจที่ผลักดันการโอ้อวดนั้นกลับพบว่า… คนที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองอย่างแท้จริง หรือ Proper Narcissist จะมีความรู้สึกผิดอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจ และ ยังนับถือตนเองต่ำด้วย…

More »