BeBop RoboSkin… เทคโนโลยีผิวสัมผัสของหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ #DeepTechDriven

หุ่นยนต์ทุกรูปแบบที่มนุษย์พัฒนาขึ้นใช้ และ จินตนาการได้จนถึงปัจจุบัน… ทั้งหมดยังมีท่าทางและผิวสัมผัสแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์เหมือนๆ กันหมด โดยจินตนาการถึงหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ หรือ Humanoid ของนักสร้างหุ่นยนต์ทั่วโลกต่างก็ต้องการจะเห็นหุ่นยนต์ที่มีผิวสัมผัสเหมือนคนจริงๆ แบบรู้ร้อนรู้หนาว รู้หนักรู้เบา และ สะท้อนปฏิกิริยาต่อการสัมผัสได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์ก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ Humanoid และ Robot Pet ที่ชัดเจนแล้วว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนยุคเรา

More »

Robot Classroom Assistants… หุ่นยนต์ช่วยสอน #ReDucation

YUKI เป็น Service Robotic แบบ Humanoid หรือ หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์เพื่องานบริการ… มีส่วนสูงราว 1.20 เมตร และ ถูกโปรแกรมให้เป็นผู้ช่วยสอน ถูกโปรแกรมให้มีบทบาทเป็นผู้ช่วยสอน โดยเชื่อมโยงชั้นเรียนระหว่างอาจารย์ผู้บรรยาย และ นักศึกษา… ทั้งเพื่อช่วยนักศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และ ช่วยอาจารย์มอบหมายกิจกรรมออนไลน์ประกอบการเรียน ประมวลผล และ Feedback ข้อมูลกลับคืนผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ได้เป็นอย่างน้อย

More »
Pepper Humanoid

Pepper… The Humanoid and Programmable Robot

SoftBank Robotics เป็นเครือข่ายธุรกิจของอาณาจักร Softbank ของมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นสายเลือดเกาหลีนาม Masayoshi Son ที่วงการ Startup ระดับโลกนับถือในวิสัยทัศน์และกึ๋นมากที่สุดคนหนึ่ง… และ Softbank Robotics ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่เป็นหน้าเป็นตาของอาณาจักร Softbank ที่มุ่งเป้าการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์ที่เรียกว่า Humanoid

More »