EV plug

EV 2020

Electric Vehicle หรือ EV เป็นหนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกระแสหลักของโลก ที่ทุกคนเชื่อและรับรู้อย่างดีแล้วว่า… เราได้เข้าสู่ยุคของการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากันแล้ว

More »