innovation team player

Innovation and Team Development… ทีมสร้างนวัตกรรม

ประเด็นสำคัญของการทำทีมนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆ จึงต้องการความเข้าใจขั้นลึกซึ้งว่า… ใหม่หมายถึงยังไม่เคยมีมาก่อน นั่นแปลว่าบรรยากาศการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในทีมนวัตกรรมที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางใหม่… ต้องการความพร้อมรอบด้านเพื่อการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ

More »