10 Hard Bargaining Tactics… 10 แทคติกการเจรจาต่อรองที่ยากลำบาก #WorldclassTactics

การเจรจาต่อรองมักจะสิ้นสุดลงได้ทั้งแบบ Integrative Bargaining หรือ Win–Win หรือ ได้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน… หรือไม่ก็จบลงแบบ Distributive Bargaining หรือ Win-Lose หรือ มีฝ่ายได้มีฝ่ายเสีย ซึ่งกรณี Win–Win ที่ “วัดจากความพอใจ” ของทั้งสองฝ่ายมักไม่ใช่ปัญหาของคนที่สนใจศาสตร์ และ ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง… แต่คนส่วนใหญ่มักจะเคยอยู่ในฐานะ “ฝ่ายเสีย” ในสถานการณ์ต่อรองที่จบลงแบบ Win-Lose มาบ้าง รวมทั้งการต่อรองที่จบลงแบบหายนะขั้น Lose-Lose หรือ ฉิบหายไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย… ซึ่งก็มีเกิดขึ้นให้เห็นได้บ่อยเหมือนกัน

More »