Help Me Make It Through The Night ~ Sammi Smith #เพลงดังฟังประจำ

Help Me Make It Through The Night เป็นเพลง Country Ballads จากงานประพันธ์เนื้อร้องของ Kris Kristofferson ซึ่งบันทึกเสียงลงอัลบั้ม Kristofferson ในปี 1970 และ ถูก Covered ในปีเดียวกันโดย Sammi Smith ในอัลบั้ม Help Me Make It Through The Night ซึ่งเปลี่ยนชื่ออัลบั้มตามทีหลังเพราะความแรงของเพลง Help Me Make It Through The Night ที่เสียงร้องของเธอผลักขึ้นชาร์ต US Billboard Hot Country Singles สูงสุดถึงอันดับหนึ่งในปี 1971… US Billboard Easy Listening สูงสุดที่อันดับ 3 ในปีเดียวกัน และ US Billboard Hot 100 สูงสุดที่อันดับ 8… ก่อนจะจบปีด้วย US Billboard Hot 100 ที่อันดับ 36 ของปี 1971 

More »