Level 4 Self-Driving in Japan… บริการขนส่งด้วยพาหนะไร้คนขับในญี่ปุ่น #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา… รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติให้สามารถใช้ยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่ตั้งเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ โดยมุ่งเป้าหารใช้ในกิจการขนส่งคน และ สินค้า… รวมทั้งการเตรียมประกาศยกเลิก “ข้อห้ามการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนในประเทศ” โดยเตรียมเปิดถนนในประเทศบางส่วนให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติวิ่งได้ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2023

More »