Lilium Jet… เครื่องบินเจ็ทพลังไฟฟ้าขึ้นลงทางดิ่ง #สุดสัปดาห์พาไปบิน

ต้นแบบแรกของ Lilium Jet เป็น eVTOL แบบ Eagle ขนาด 2 ที่นั่ง และ ใช้ไฟฟ้าขนาด 240 V ในการชาร์จแบตเตอรี โดยขึ้นบินทดสอบแบบไร้คนขับในโหมด UAV เที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่ 20 เมษายน 2017 ที่สนามบิน Mindelheim-Mattsies Airport ใน Bavaria ต่อมาจึงได้ทดสอบต้นแบบขนาด 5 ที่นั่ง สำหรับนักบิน 1 ที่นั่ง และ ผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง ที่สนามบิน  Oberpfaffenhofen Airport ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2019 ในโหมด UAV เช่นกัน ซึ่งเป็นการทดสอบบิน 100 เที่ยว โดยทำความเร็วการบินได้กว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… ในระหว่างการปรับปรุงต้นแบบนั่นเองที่ต้นแบบ 5 ที่นั่งได้ถูกไฟไหม้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020…

More »