STEM Education in Metaverse Environment… ชั้นเรียน STEM ในโลกเสมือน #ReDucation

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ถูกแนะนำให้จับตามองมากที่สุดสาขาหนึ่งนับตั้งแต่ปีหน้า 2023 เป็นต้นไป… นอกจากจะแนะนำและพูดถึง Education 3.0 ที่ผูกเอาเทคโนโลยี WEB 3.0 มาขับเคลื่อน eLearning แล้ว… การจับคู่ STEM Education เข้ากับสภาพแวดล้อม Metaverse ก็ดูเหมือนจะถูกแนะนำอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางสื่อสารของนักเทคโนโลยีการศึกษาหลักๆ ทั่วโลก… รวมทั้งงานวิจัยอีกหลายร้อยหัวข้อได้ถูกตีพิมพ์แบ่งปัน

More »