GPT-3 AI… ปัญญาประดิษฐ์ระดับนักภาษาศาสตร์ #DeepTechDriven

เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา… Microsoft ได้แจ้งการใช้ Exclusive Licensing หรือ สิทธิการใช้งานแต่เพียงผู้เดียวในการนำใช้ GPT-3 AI หรือ Generative Pre-Trained Transformer AI ซึ่งเป็น AI ด้านภาษาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ และ เป็นโครงการพัฒนาระบบเติมข้อความที่สามารถ “เดาข้อความ” ให้ได้ครั้งละหลายๆ พารากราฟ… ถ้านึกไม่ออกว่ามันทำงานยังไง ให้ท่านนึกถึงการใช้ AI ช่วยสะกดคำเวลาพิมพ์ข้อความบนมือถือที่คอยเติมตัวอักษรที่ขาดให้โดยอัตโนมัตนั่นเอง… เพียงแต่ GPT-3 AI สามารถเติมข้อความให้ได้เป็นหน้า แถมยังเรียบเรียงเป็นบทความ หรือ บทกวี หรือแม้แต่บทละคร หรือ เขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ให้ก็ได้

More »