Narcissistic Leader… ผู้นำหลงตัวเอง #ExtremeLeadership

วัตถุประสงค์ระดับกลุ่มและระดับองค์กรนั้น ส่วนสำคัญในโครงสร้างทีมที่มีผลโดยตรงกับความสำเร็จอย่างสำคัญและขาดไม่ได้ก็คือ หัวหน้า หรือ ผู้นำ… แต่ก็มีไม่น้อยที่ความล้มเหลวเละเทะผิดแผนและพลาดเป้าเกิดมาจากหัวหน้า หรือ ผู้นำ… โดยเฉพาะผู้นำที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในทีมทั้งหมด…

More »