โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5… จาก NEA #RederSMEs

รูปแบบการร่วมกิจกรรมจะเป็นการสัมมนาเชิงบรรยาย ควบคู่ไปกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้ประกอบการจะได้ลงมือทำจริง หรือ ได้ทำ Workshop โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด และ อัดแน่นด้วยสาระความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงเอาจุดเด่นของพื้นที่และยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาเป็นจุดแข็งสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่าน 4 มิติหลักด้านการค้าระหว่างประเทศ

More »