SDG4 Indicators… ดัชนีความยั่งยืนทางการศึกษา #ReDucation 

สโลแกนเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990’s เขียนไว้ว่า… Education for All หรือ การศึกษาต้องมีพอสำหรับทุกคน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรอบความยั่งยืนของโลกที่ขับเคลื่อนโดยสหประชาชาติ และ เป้าหมายทางการศึกษาก็ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายความยั่งยืน… โดยการศึกษาถูกกำหนดไว้เป็นเป้าหมายลำดับที่ 4 ที่พูดถึงเป้าหมายสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และ เท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต… โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ย่อยเอาไว้ 10 เป้าหมาย…

More »