OER LOGO

OER 2030… ทรัพยากรเปิดเพื่อการศึกษาในอนาคต

การระบาดของ COVID 19 ทั่วโลกทำให้ต้องประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากกว่า 91% ทั่วโลก… สถิติเฉพาะเดือนเมษายนปี 2020 พบเด็กกว่า 1,600 ล้านคนต้องหยุดเรียน ในจำนวนนี้มี 369 ล้านคนต้องพึ่งอาหารของโรงเรียน… การปิดโรงเรียนทั่วโลกจึงซ้ำเติมเด็กด้อยโอกาส และ เด็กเปราะบางครั้งร้ายแรงเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

More »
Open Education Resources

Open Education Resources

OER เป็นแพล็ตฟอร์มการแบ่งปันไฟล์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ ที่แจกจ่ายแบ่งปันอ้างอิงสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons หรือ CC licenses หรือ CC BY ซึ่งหมายความว่า การ Revise และ Remix ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะอ้างอิงกลับไปที่ไฟล์หรือ Project ต้นฉบับได้อยู่เสมอ…

More »
Reder Open Licensed Educational Resources

#GoOpen… Open Educational Resources Made in USA

#GoOpen ผลักดันการสร้างเครือข่าย แบ่งปัน OER ทุกมิติ ตั้งแต่เผยแพร่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติและการใช้การแชร์ OER เพื่อให้ครูอาจารย์นักการศึกษา มีทรัพยากรคุณภาพสูงแบ่งปันกันใช้…

More »