EDIT Self Driving

Open Motors… Open Source EV

กระแส EV หรือ Electric Vehicle หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในชั่วโมงนี้… ต้องถือว่าร้อนแรงและมาเร็วกว่าที่คาด… และดูเหมือนว่ากระแส EV จะไม่หยุดแค่การมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเท่านั้น เพราะรถยนต์จะมาพร้อมกับระบบนิเวศน์การคมนาคมขนส่ง ที่ท้ายสุดแล้ว… แม้แต่นิยามของ “รถ” ก็คงไม่เหมือนที่เรารู้จักและเข้าใจในปัจจุบัน

More »