Target Operating Model…แบบจำลองการดำเนินงานแบบมุ่งเป้า #SaturdayStrategy

การดำเนินงาน หรือ Operation โดยเฉพาะระบบงานหลังบ้าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จต่อการพิชิตเป้าหมายระดับองค์กรทุกรูปแบบ… แต่ก็มีองค์กรน้อยใหญ่มากมายที่คนส่วนใหญ่ในองค์กร “ไม่รู้เรี่องระบบงานหลังบ้าน” ที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง หรือ เป็นกลไกหนึ่ง… ซึ่งบางองค์กรมีคนระดับบริหาร และ รับภาระการผู้นำอยู่ในกลไกการดำเนินงาน หรือ Operation แบบไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่ด้วย…

More »