Fruit vegetable slider pouches

ผลไม้แปรรูปในถุงรีทอร์ท

การส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้นำผลไม้มาแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเป็นแนวทางสำคัญในการผลักดันจากหลายฝ่ายจนมีผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดมากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถแปรรูปผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice โดนใจผู้บริโภค มีตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ สามารถเปลี่ยนและยกระดับสถานะเป็นผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดได้อย่างทัดเทียม

More »
Food preservation

บันทึกย่อ… แนวทางแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นสินค้า #SaturdaySME

SMEs สินค้าเกษตรแปรรูป… ถือเป็นวาระใหญ่เรื่องหนึ่ง ที่ทุกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ต่างหาทางผลักดันกันมานาน ชัดเจนที่สุดก็คงเป็นกรณีการเกิดคำว่า OTOP ขึ้นในประเทศไทยสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อ พันตำรวจโท ทักษิน ชินวัตร ที่มีดาวเด่นอย่าง อาจารย์สมคิด… ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ โดยมีลูกศิษย์อย่าง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ติดตามช่วยงานมาตั้งแต่คราวนั้น

More »
Esan Textile

สินค้าท้องถิ่นไทย… ทำไมติดหล่ม!

เมื่อทดลองซื้อมาใช้หรือบริโภค และเมื่อใช้แล้วหรือบริโภคแล้ว… รู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าท้องถิ่นนั้นๆ อยากกลับไปซื้อซ้ำ แต่ปรากฏว่า… สินค้าหาซื้อไม่ได้ หรือแม้แต่จำชื่อแบรนด์ก็ไม่ได้… นั่นเท่ากับว่า สินค้าท้องถิ่นนั้นๆ พลาดโอกาสการขาย และการรักษาฐานลูกค้าไปแล้ว!

More »