PoC and Prototyping… การทดสอบความเป็นไปได้ของไอเดีย และ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ #InnovationDev

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกของโลก หรือ การอัพเกรดผลิตภัณฑ์ และหรือ การบริการเดิมเพื่อให้ดีกว่าเดิม… ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องหาไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มานั่งคุยกันเพื่อระดมสมอง ซึ่งทั้งหมดมักจะเริ่มต้นที่ “ปัญหาที่ต้องแก้” ทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไป และ ปัญหาที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจ หรือ ปัญหาสร้างบาดแผลให้คนที่เกี่ยวข้องแบบที่เรียกว่าเป็นปัญหาสร้าง “ประเด็นเจ็บปวด หรือ Pain Point” ทั้งจากตัวผลิตภัณฑ์ และ ห่วงโซ่การใช้งานผลิตภัณฑ์ซึ่งกระทบลูกค้าหรือผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์

More »
customer experience

Customer Experience Design… ออกแบบให้ลูกค้ารักหลงและปลงใจ

การเอา “ของใหม่” ที่ออกแบบมาด้วยความเชื่อว่าลูกค้าจะชอบและพึงพอใจมากกว่า… ไปให้ลูกค้าลองเยอะๆ และคุยกับลูกค้าเยอะๆ… ออกจากห้องประชุม และหยุดตั้งคำถามกับคนกันเอง… แล้วลงตลาดจริงๆ ไปเจอลูกค้าจริงได้เลย

More »