Passenger Drones Market Size 2020-2026… ขนาดตลาดของโดรนเพื่อการโดยสาร #DeepFuture

ภาพเมืองในอนาคตที่ถูกจินตนาการขึ้นแต่ไหนแต่ไรมา… นอกจากจะมีตึกสูงเสียดฟ้าพร้อมแสงสีอันน่าตื่นตาตื่นใจแล้ว ก็มักจะมีภาพของยานบินโดยสารแบบที่เรียกว่า Passenger Drones บินไปมาอย่างหนาแน่นคล้ายสภาพการจราจรบนท้องถนนของเมืองใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน… ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ พัฒนาการของ Passenger Drone จนถึงต้นปี 2023… เราได้พัฒนายานบินเพื่อข่นส่ง และ โดยสารมาถึงขั้นที่เรียกยานบินเหล่านี้ในวงการเทคโนโลยีว่า UAM หรือ Autonomous Aerial Vehicle กันแล้ว… ซึ่ง UAM เป็นยานบินไร้คนขับที่เข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนนักบิน ซึ่งเกี่ยวพันถึงต้นทุนการบินต่อเที่ยวที่ต้องจ้างนักบินแพงลิบเนื่อจากการฝึกนักบินสิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาล… 

More »