Perfectionist… คนบกพร่องที่เชื่อว่าตัวเองไม่บกพร่อง #SelfInsight

Perfectionist หรือ คนที่ชื่นชอบพึงพอใจในความสมบูรณ์แบบของผลลัพธ์ที่ต้องเป็นไปตามที่ตนคาดหวัง ซึ่งนักจิตวิทยายืนยันว่า การเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ Perfectionist เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ยุ่งยาก และ สร้างความลำบากให้ตัวเองรวมทั้งคนใกล้ชิดอย่างมาก แถมยังเกี่ยวพันถึงภาวะวิตกกังวลเกินปกติ… ซึมเศร้า… วิพากษ์วิจารณ์ตนเองและผู้อื่นในทางทางลบ… ตัดสินใจช้า และ ทำงานสำเร็จได้น้อย

More »