Data Driven Education… ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยข้อมูล #ReDucation

ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อหนีระบบการศึกษาแบบโรงงานผลิตแรงงาน ที่พยายามจัดการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมและประสบการณ์อย่างเท่าเทียม ทั้งๆ ที่ผู้เรียนหนึ่งแสนคนยังหาความเหมือนกัน หรือ เท่ากันเพียงบางด้านยังแทบไม่ได้เลย… แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นความผิดของใคร เพราะเท่าที่ทำกันมาก็ถือว่าดีที่สุดตามยุคตามสมัยมาตลอด จนกระทั่งมาถึงยุคการศึกษาที่เราสามารถพึ่งพา “ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะคน หรือ Personalized Data” ที่ได้จากวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Technology อย่างในปัจจุบัน… ซึ่งจะเป็นยุคแรกที่จะทำให้ Personalized Learning มีความเป็นไปได้ที่สุด

More »

Personalized Learning With AI… การเรียนรู้เฉพาะคนด้วย AI #ReDucation

Artificial intelligence หรือ AI กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล อุตสาหกรรมธนาคาร อุตสาหกรรมพลังงาน รวมทั้งระบบนิเวศการค้าปลีกทั้ง Online/Offline และ อื่นๆ อีกมากมายในทุกๆ กิจกรรมที่ข้อมูลทำให้ห่วงโซ่และระบบนิเวศดั้งเดิมถูกขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการศึกษาเองก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ AI สามารถเข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้มากมายเกือบทุกด้าน… โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าสูงสุดไปจากกลไกทางการศึกษาได้ดีกว่าเดิม

More »

Learner Needs Analysis… การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน #ReDucation

กล่าวเฉพาะประเด็นการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อหาความต้องการเรียนรู้ หรือ Learning Needs ซึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อข้าม “ขีดจำกัดด้านทรัพยากรทางการศึกษา” ในขั้นสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Education ได้แล้วในปัจจุบัน… แต่ก็ยังเห็น Hybrid เพียงประเด็น “สถานที่เรียน กับ เวลาเรียน” เป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆ ที่สามารถ Hybrid ข้ามโรงเรียนหรือข้ามสถาบันและข้ามช่วงชั้นกับเกณฑ์อายุได้แล้วด้วยซ้ำ… แต่ระบบ และ ปัจจัยอื่นๆ อีกมากก็ยังคงก้าวไปไม่ถึง ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ผู้เรียนก่อน

More »
Personalized Education

Competency Based Assessment And Personalized Learning… ทดสอบและเรียนรู้แบบปรับเหมาะเฉพาะคน #ReDucation

การเปิดประเด็นแนวทางการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะเฉพาะคน หรือ Personalized Learning รวมทั้งการทำ Adaptive Learning เต็มระบบเพื่อให้การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะเฉพาะคนเกิดขึ้นได้จริง จึงเป็นทางออกเดียวที่ “ดูดีที่สุด” ในวันที่เทคโนโลยีทางการศึกษามีเพียงพอ

More »
Education Resource Planning

Smart Pedagogy and Smart Education… วิสัยทัศน์ทางการศึกษาเร่งด่วนจำเป็น #ReEducation

ระบบการศึกษาในปัจจุบันล้วนปรับตัว และ เปลี่ยนแปลงตามบริบททางเทคโนโลยีที่เข้ามา จนเราได้เห็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ สถานศึกษาที่บริหารโดยนักบริหารการศึกษาเปี่ยมวิสัยทัศน์ เปิดกว้างกับระบบบริหารภายในด้วยการใช้ซอฟท์แวร์ EDRP หรือ Education Resource Planning รวมทั้งการเปิดใช้ระบบการเงินของสถานศึกษาผ่าน Payment Gatway ที่ทันสมัย… ซึ่งการพัฒนามาถึงขั้นนี้ จะหมายถึงความพร้อมที่จะปฏิรูปไปสู่ Smart Education เต็มรูปแบบได้ไม่ยาก…

More »
Blended Learning

Blended Learning Canvas

ธรรมชาติของ Blended Learning ไม่มีสูตรตายตัว… ยกเว้นการโฟกัสนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เหมือนกรณีของ Teacher Aili Olichney ซึ่งนอกจากจะเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ยังเอา Growth Mindset ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายอีกด้วย

More »
Thinking

Personalized Learning…

Personalized Learning ที่ไม่โฟกัส Brick and Mortar จะจัดการอย่างไร? คำตอบจะกลับไปที่ Blended Learning ซึ่งสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษา จำเป็นต้องตรงที่ทรัพยากรทางการเรียนรู้ หรือ Knowledge Resources หรือ Knowledge Asset พร้อม Communication Infrastructure ที่ยืดยุ่นสูงสุด… และคืนสิทธิ์การตัดสินใจเรียนอะไรกับครูคนไหนเมื่อไหร่ กลับไปให้นักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด

More »
Blended Learning

Blended Learning…

Blended Learning ต้องเตรียมทุกแนวทางให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน สามารถ Personalized ภาระกิจ หรือ Task ของตัวเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ทั้งสองฝ่าย โดยมีสถาบันหรือฝ่ายอำนวยการ “ช่วยเติมช่องว่างไร้รอยต่อ” ให้ Blended Learning Models กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ไม่ต่างจากการจัดหาอาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สื่อและเครื่องมือช่วยสอน

More »
EdTech

Hook First!… กลยุทธ์สำคัญในการออกแบบคอร์สออนไลน์ที่ได้ผล

Hook ถ้าเป็นคำกิริยาจะแปลว่าเกี่ยวติด หรือติดเบ็ด… เพราะฉะนั้น แนวคิดในการทำคอร์สแวร์ หรือบทเรียนให้ Hook ผู้เรียนได้จึงหมายถึงการเกี่ยวความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนให้ได้นั่นเอง… ซึ่ง Karla Gutierrez ระบุว่า ต้องวางเบ็ดกันตั้งแต่แรกเห็นกันเลย

More »