The Institute of Play

Institute of Play หรือ IOP ตั้งขึ้นในรูปองค์กรไม่แสวงหากำไร และใช้ทุนจากเงินบริจาคตามมาตรา 501(c)(3)… IOP ตั้งขึ้นปี 2007 ในนิวยอร์ก โดยมี Eric Zimmerman ศาสตราจารย์ด้านเกมส์และศิลปะจาก NYU เป็นประธาน พร้อมพันธมิตรมากมายและผู้บริจาคอย่างมือเติบๆ ชื่อดังหลายเจ้า

More »