FF91… Hyper Luxury EV #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Faraday Future ก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวจีนในแคลิฟอร์เนียชื่อ Jia Yueting โดยตั้งชื่อแบรนด์ตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งกลายเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งคนทั้งโลกรู้จักชื่อ Michael Faraday หรือ ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นอย่างดี

More »
EV plug

EV 2020

Electric Vehicle หรือ EV เป็นหนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกระแสหลักของโลก ที่ทุกคนเชื่อและรับรู้อย่างดีแล้วว่า… เราได้เข้าสู่ยุคของการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากันแล้ว

More »