POINT OF SALE จาก ODOO

POS หรือ Point of Sale หรือเครื่องแคชเชียร์ที่เราเห็นอยู่ทุกที่ๆ เราไปจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละครับ… POS เป็นระบบจัดการการขายหน้าร้านที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องขายสินค้าและรับชำระเงินกัน ณ จุดขาย โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลไกปกติของการทำธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Consumers ที่การซื้อขายและชำระราคาจะเกิดขึ้นทันที ไม่เหมือนโมเดลธุรกิจแบบ B2B ที่การซื้อขายและชำระราคา อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาเช่น มีเครดิตเทอม 30

More »