Toxic Positivity… หน้าชื่นอกตรม #SelfInsight

การเป็นคนคิดบวก และหรือ ถูกสอนให้เป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี เข้าอกเข้าใจข้อจำกัดของปรากฏการณ์เลวร้าย และ “ทำใจ” กับความยากลำบากนานาที่เกิดกับตน โดยให้รักษา “ความรู้สึกดี” ผ่านมุมมองเฉพาะเจาะจงแต่ด้านที่ดี โดยข้ามผ่านละวางอารมณ์ความรู้สึกแท้จริงที่กรุ่นโกรธ เศร้าซึม และ เสียใจ… ซึ่งทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกต่อคนอื่นขัดแย้งกับอารมณ์แท้จริงอย่างสิ้นเชิงให้อยู่ในสภาพ “หน้าชื่นอกตรม” กลายเป็นคนสะสมอารมณ์ความรู้สึกด้านลบเอาไว้ใต้หน้าฉากร่าเริงยิ้มแย้ม สุขสงบ และ ทำใจให้เรื่องราวผ่านไปได้… ทั้งๆ ที่มันไม่จริง

More »