Advanced Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง #DeepTechInnovation 

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต… ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือ พัฒนาขั้นตอนการผลิต… โดยตัดสินด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Advanced หรือ สูงขึ้น หรือ ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น… Innovative หรือ นวัตกรรม และหรือ Cutting Edge หรือ ล้ำสมัยสุดขั้ว… ซึ่งต้องอัดแน่นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต จนได้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน และหรือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อย่างสำคัญ

More »