QuestGen… แพลตฟอร์มเตรียมข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

วัฒนธรรมทางการศึกษาในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์รุ่งเรืองเฟื่องฟู และ เข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกองคาพยพของระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ทำให้ระบบการศึกษาซับซ้อนหลากหลาย และ ขยายขอบเขตทั้งในเชิงวิชาการ และ ในเชิงการจัดการในระบบการศึกษาแบบถึงไหนก็ถึงนั่นด้วยกัน

More »