อาหารเด็กฟรีที่แคว้น Wales และ Thai School Lunch… #ReDucation

ระบบการศึกษาของประเทศไทยนับจากนี้ก็คงอีกไม่นานที่จะได้เห็น “ท้องถิ่น” เข้ามามีบทบาทในการจัดการทางการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงปฐมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการทำดีที่สุดได้ไม่มากกว่านี้อีกเท่าไหร่แล้ว และ ผมอยากเห็น “การเมืองท้องถิ่น” เริ่มต้นที่อาหารดีๆ สำหรับเด็กที่กำลังเติบโตทุกด้าน

More »