Smart Fashion and 3D Printing Technology… สินค้าแฟชั่นจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ #DeepTechDriven

การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบ Selective Laser Sintering มาผลิตสินค้าสำเร็จรูปในอุสาหกรรมแฟชั่น ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด ทั้งสินค้าแฟชั่นแบบธรรมดา เหมือนที่ผลิตผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบดั้งเดิม และ สินค้าแแฟชั่นอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม หรือ ของใช้สำหรับประดับ และ ปกปิดร่างกาย ซึ่งถูกผลิตขึ้นให้มีฟังก์ชั่นการใช้สอยในฐานะอุปกรณ์ หรือ Devices ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นไปพร้อมๆ กับการเป็นเครื่องนุ่งห่ม และ แฟชั่น

More »