LIDAR

LIDAR ดวงตาของรถไร้คนขับ #สุดสัปดาห์พาดูรถ

LIDAR หรือ Light Detection and Ranging เป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์คล้ายเรดาห์ เพียงแต่ LIDAR ยิงแสงเลเซอร์ออกไปให้เซนเซอร์รับคลื่นสะท้อนกลับและสร้างภาพ 3 มิติความละเอียดสูงขึ้นมา… ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพที่คอมพิวเตอร์อ่านและเข้าใจ ซึ่งเป็นภาพคนละแบบกับที่ตามนุษย์มองเห็น… ที่สำคัญกว่านั้นคือ LIDAR สร้างภาพ Dynamic ร่วมกับการตรวจสอบตำแหน่งภาพบน GPS หรือ Global Positioning System เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุเคลื่อนที่ในภาพ ประมวลผลเปรียบเทียบกับตัวรถตลอดเวลา แบบไม่มีง่วง ไม่มีหลับในและไม่ต้องดื่มกาแฟแก้ง่วงด้วย

More »