EDGE AI… Edge Computing พลังปัญญาประดิษฐ์   #DeepTechInnovation

แต่… การประมวลผลด้วย Edge Computing ในระดับตรรกะพื้นฐานทั่วไปดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอัจฉริยะสารพัดที่กำลังจะถูกติดตั้งใช้งานในอนาคตอันใกล้… การพูดถึง Edge AI ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Edge Computing กับ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเรียกใช้งาน Machine Learning บน Edge Devices โดยตรง… จึงเป็นหมุดหมายเบื้องหน้าที่ต้องผ่าน ซึ่งศักยภาพการประมวลผลของ Edge Devices ด้วย AI/ML จะทำให้เกิดการรวบรวม และ วิเคราะห์–สังเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นมากถึงขั้นมีการพูดถึง Big Data บนเครือข่าย IoT และ Edge Devices กันแล้ว

More »