Social Anxiety Disorder… หวั่นวิตกที่จะเข้าสังคม #SelfInsight

ความรู้สึกวิตกกังวล และหรือ ความรู้สึกกลัวที่จะต้องเข้าสังคม หรือ ต้องพบปะผู้คนที่ไม่คุ้นเคยในขั้นเป็นโรคกลัวการเข้าสังคม หรือ Social Anxiety Disorder หรือ Social Phobia นั้น… มักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ และ ความสุขในชีวิต และ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นผลเสียกับตนเองมากมาย

More »