Electric Vehicles

EV SMEs กับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ #RederSMEs

ความเคลื่อนไหวของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หรือ EVAT ร่วมกับกองทุนเอสเอ็มอีตามเเนวประชารัฐ ก็ได้แถลงเชิญชวนผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้าเเละชิ้นส่วน เเจ้งขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการขยายเเละพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ จะนำมาประเมินจำนวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุน เพื่อนำเสนอกรอบวงเงินในภาพรวมสำหรับปีงบประมาณ 2565 และ เพื่อกำหนดรูปแบบการให้สินเชื่อที่เหมาะสม

More »

สภาพคล่องในภาวะผันผวนและวิกฤติ #SaturdaySME

ช่วงระหว่างวิกฤตโรคระบาดจนคนทั้งโลกได้รับผลกระทบ ที่แปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปจากเดิมอย่างฉับพลันทั้งโลก เหมือนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง ที่โครงสร้างครอบครับเปลี่ยนไปจากเดิมและเปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของครอบครัวนั้นไปจากวันวานตลอดกาล… นั่นแปลว่า เราไม่เหลือเวลาฟูมฟายหาอะไรๆ เหมือนวันวานนานนักหรอก เพราะอุบัติเหตุได้ผลักเราเข้าหาสมดุลใหม่ที่ต้องจัดการ โดยเฉพาะ Position และ Situation หรือที่ทางและสถานะในสมดุลใหม่ ทั้งชีวิตการงานและธุรกิจ… การพยายามให้อะไรกลับไปเหมือนเดิม อาจจะยากกว่าการเดินหน้าท้าทายการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

More »