Leadership Willpower… จิตตานุภาพแห่งภาวะการนำ #ExtremeLeadership

จิตตานุภาพ หรือ Willpower หรือ แรงใจอันมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเบื้องหน้า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามอย่างมีสติ พร้อมความอดทนอดกลั้นบากบั่นพากเพียรแบบเหนื่อยก็ไม่เคยท้อ–ยากก็ไม่เคยถอย… คนที่มีจิตตานุภาพแข็งแกร่ง หรือ Strong Willpower จึงเป็นคนที่ควบคุมตัวเองผ่านความคิด และ จิตใจได้ดีจนสามารถขับเคลื่อนแทบทุกสิ่งได้อย่างทรงพลังกว่าคนทั่วๆ ไปมาก

More »

Collaboration Teamwork… สร้างและดูแลทีมทำงานแบบสานแรงรวมใจ #ExtremeLeadership

Collaboration Teamwork นั้นไม่ง่ายที่จะสร้าง และ ดูแลให้อยู่ในสถานะร่วมกันทำงานจริงๆ และ ผูกพันธ์รักใคร่ไว้ใจกันได้จริง… ซึ่งต้องใช้ผู้นำที่มีทักษะการจัดการทีมอย่างครบเครื่องทั้ง Soft Skills กับ Hard Skills และ Digital Workplace Tools แบบที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ บริบทของทีม โดยยังจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ บริบททางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

More »

Constructive Feedback… คำชี้แนะแบบสรรสร้าง #ExtremeLeadership

คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในยุคที่ “สายสัมพันธ์” ต้องการวิธีแสดงความคิดเห็นด้วยทักษะอ่อนโยน หรือ Soft Skills… ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ก็จะแนะนำให้เลิกใช้วิธีแสดงความคิดเห็น และ การวิพากษ์วิจารณ์ที่แฝงการตัดสินอยู่ในสาร ไปเป็น “คำชี้แนะ หรือ Feedback” โดยแนะนำอย่างสำคัญให้เป็น “คำชี้แนะในเชิงบวก หรือ Positive Feedback” หรือดีกว่านั้นด้วยการให้ “คำชี้แนะเชิงสรรสร้าง หรือ Constructive Feedback”

More »

Types of Feedback in Workplace… ประเภทขอการชี้แนะติชมในที่ทำงาน #ExtremeLeadership

การตำหนิติติงหรือถึงขั้นว่าร้ายป้ายสีกันและกันในองค์กร ซึ่งอ้างอิงความรับผิดชอบบ้าง ผลงานบ้าง และ อะไรอีกมากมายที่มาจากสาเหตุมากคนก็มากความ โดยคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครพร้อมจะรับผิดกันนัก เว้นแต่จะหลบหลีกความผิดพลาดนั้นๆ ไม่ได้… การวิพากษ์วิจารณ์ หรือ การตำหนิติติง หรือ เลวร้ายถึงขั้นว่าร้ายป้ายสีกันในองค์กรจึงนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ…

More »
Participative Leadership

Participative Leadership… ภาวะการนำแบบให้ความสำคัญกับทีม #ExtremeLeader

ผู้นำหรือหัวหน้าส่วนใหญ่ต่างก็เคยมีประสบการณ์ถามเอาข้อมูล และ ถามเอาการตัดสินใจจากลูกทีมหรือลูกน้องกันทั้งนั้น… แต่ท่าทีและความสามารถในการตัดสินใจ หรือ แม้แต่ท่าทีและความสามารถในการเสนอความเห็นของลูกทีม… อาจจะไม่ได้ดั่งใจของผู้นำเท่าไหร่!

More »
Leadership Negotiation

Effective Leadership Negotiation Process… ขั้นตอนการเจรจาอย่างผู้นำที่สำเร็จ #ExtremeLeader

ทักษะการเจรจา และ ทักษะการต่อรอง จัดอยู่ในกลุ่ม Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์และสติปัญญา ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวเองในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะบริบทในการสื่อสารกับผู้อื่น ที่มุ่งเป้าโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือ ขอความร่วมมือ รวมทั้งการคิดและออกแบบกลยุทธ์ ตลอดจนการตระเตรียมแผนการต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง…

More »
Soft Skills

Soft Skills… ทักษะด้านอารมณ์ที่ต้องมี

Professor Nelson Repenning และคณะจาก MIT Sloan School of Management ได้เผยรายงานแสดงให้เห็นความสำคัญของ Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับ Hard Skill หรือทักษะด้านอาชีพ ที่ทุกคนต้องมีควบคู่กันไป

More »
soft skills

Soft Skills… ทักษะศตวรรษที่ 21

องค์กรสมัยใหม่ ต้องการเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรที่ต้องเป็นเลิศทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ทุกที่แล้ว… แต่เดิมมา การสมัครงานและจ้างงานมักจะพิจารณา Hard Skills อย่างเกรดจากผลการเรียนหรือประสบการณ์การผ่านงาน แต่ปัจจุบันงานตำแหน่งสำคัญๆ ค่าตอบแทนสูงๆ ล้วนมองหา Soft Skills ประกอบการพิจารณาทั้งสิ้น นอกจากนั้น Soft Skills ยังหมายถึงรากฐานของความสุขและความสำเร็จด้านอื่นๆ นอกจากอาชีพการงานอีกด้วย… มาดูกันว่า Soft Skills ทั้ง 9 ทักษะมีอะไรบ้าง…

More »