Driverless Cars

ADAS ระบบรถไร้คนขับพร้อมใช้ และเชื่อใจได้เมื่ออยู่บนท้องถนน

ADAS Services มีระบบที่ชื่อว่า Intellias ที่จะช่วยอัพเดทข้อมูลการขับขี่ และแผนที่นำทางความละเอียดสูง กับระบบ ADAS ในรถคันอื่นๆ โดย Intellias อ้างว่าพวกเขาซุ่มพัฒนาแผนที่ดิจิตอล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้าง Location Based Services และระบบทำนายสภาพถนนและการจราจร เพื่อให้ ADAS ในรถแต่ละคัน สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด อ้างอิงตำแหน่งบน GPS และแผนที่ รวมทั้งเซนเซอร์จากรถคันอื่นๆ ในบริเวณ เพื่อช่วยประมวลผลความเร็วที่ตอบสนองต่อสภาพถนนและการจราจรอย่างสมบูรณ์

More »