Patience and Tolerance… ความอดทนและความอดกลั้น #SelfInsight

ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ บวกกับความสนใจและความเอาใจใส่คนแปลกหน้า และ คนอื่นๆ น้อย… ทำให้หลายคนมีพฤติกรรมใจร้อน ฉกฉวยโอกาสก่อน เอาเปรียบคนอื่นด้วยการแทรกลำดับให้ตัวเองได้สิ่งที่ต้องการก่อน รอคอยไม่เป็น อดกลั้นไม่เป็น… ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้ว่าได้สร้างความเสี่ยงขึ้นในนิสัยหลายประการ ตั้งแต่อุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิด ไปจนถึงความผิดพลาดเสียหายต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สิน รวมทั้งความขัดแย้งในสัมพันธภาพมากมาย… ซึ่งความสามารถในการอดทนและอดกลั้นถือเป็นทักษะการควบคุมตนเองขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคน

More »
Stanford Marshmallow Experiment

Don’t Eat The Marshmallow… รอไหวมั๊ยถ้าได้อีกชิ้น!

Stanford Marshmallow Experiment เป็นงานวิจัยและการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อทดสอบเรื่องการอดทนรอคอยและความยับยั้งชั่งใจ โดยติดตามชีวิตเด็กกว่า 600 คน เริ่มตั้งแต่กลุ่มตัวอย่าง อายุ 4-6 ขวบ ในปี 1972 และมีการเฝ้าติดตามผลอีก 4 ครั้งคือตอนอายุ 31, 35, 50, 55 ปี… การวิจัยดำเนินการโดยนักจิตวิทยาระดับปรมาจารย์นาม Professor Dr.

More »