Leadership Willpower… จิตตานุภาพแห่งภาวะการนำ #ExtremeLeadership

จิตตานุภาพ หรือ Willpower หรือ แรงใจอันมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเบื้องหน้า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามอย่างมีสติ พร้อมความอดทนอดกลั้นบากบั่นพากเพียรแบบเหนื่อยก็ไม่เคยท้อ–ยากก็ไม่เคยถอย… คนที่มีจิตตานุภาพแข็งแกร่ง หรือ Strong Willpower จึงเป็นคนที่ควบคุมตัวเองผ่านความคิด และ จิตใจได้ดีจนสามารถขับเคลื่อนแทบทุกสิ่งได้อย่างทรงพลังกว่าคนทั่วๆ ไปมาก

More »