Subaru 360 Ladybird… #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Subaru 360  เป็นรถยนต์ขนาด Microcar ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเคย์คาร์ หรือ Kei Car ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดขึ้นมา เพื่อผลักดันให้มีรถขนาดเล็กราคาประหยัดใช้สอยในประเทศ และ ยกย่องให้เป็นรถยนต์แห่งชาติ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังมีความต้องการใช้รถยนต์อยู่ในขณะนั้น

More »