Chiang Mai Smog

Temperature Inversion และฝุ่นควันเชียงใหม่ในอันดับโลก

ช่วงปลายหนาวต้นร้อนจะมีปรากฏการณ์ Temperature Inversion หรือ ปรากฏการณ์อุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผัน โดยชั้นอากาศระดับผิวดินจะยังหนาวเย็นอยู่ ในขณะที่ชั้นต่อมากลับมีอุณภูมิสูงกว่า และซ้อนทับด้วยชั้นบรรยากาศที่เย็นกว่าในระดับสูงขึ้นไป… ทำให้ควันทุกชนิดที่ลอยขึ้นจากพื้น ไม่สามารถเล็ดลอดออกจากชั้นอากาศอุ่นตรงกลางได้ ซึ่งหลายครั้งจะมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าควันจะลอยขึ้นไปชนเพดานล่องหน และลอยไปด้านข้างแทนนั่นเอง

More »
South Pole Antarctica-

แอนตาร์กติกา… ร้อนทะลุ 20°C แล้ว

ถ้าโลกร้อนแบบเลวร้ายสุด นักวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้บอกชัดว่าระดับน้ำขึ้นได้สูงถึง 50-60 เมตรจากปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเร็วๆ นี้… ถ้า! อุณหภูมิโลกไม่เปลี่ยนมากกว่านี้ หรือมีปัจจัยอื่นที่ไปกระทบจนสต๊อกน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ละลายเสียก่อน…

More »