The Manchurian Candidate… 2004 #หนังดีที่เคยดู

Bennett Marco นายทหารยศพันตรีสังกัดกองทัพบกสหรัฐ และ เป็นอดีตผู้บังคับกองพันของหน่วยทหารแนวหน้าใน สงครามอ่าว หรือ Gulf War ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1990–1991 โดยหน่วยทหารภายใต้การบัญชาการของพันตรี Bennett Marco ได้กลับแผ่นดินสหรัฐพร้อมวีรบุรุษสงคราม ชื่อ จ่าสิบเอก Raymond Shaw ซึ่งพันตรี Bennett Marco เป็นคนเสนอชื่อให้กองทัพบกพิจารณาเหรียญกล้าหาญ Medal of Honor ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางการทหารชั้นสูงสุดที่จะมอบแด่ “วีรกรรมอันกล้าหาญ” ของทหารหาญในกองทัพสหรัฐ… ซึ่ง จ่าสิบเอก Raymond Shaw ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมรบว่าเป็นคนนำต่อสู้กับข้าศึก และ ปกป้องเพื่อนทหารให้รอดกลับบ้านได้เกือบหมด ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาสูงสูงสุดในที่นั้นอย่างพันตรี Bennett Marco สลบไปจากการปะทะตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกๆ

More »