Lancia Beta Coupé #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Lancia ถือเป็นแบรนด์รถหรูหราสมรรถนะสูงจากอิตาลี ที่สร้างชื่อเสียงมาจากงานออกแบบมาตั้งแต่ยุครถยนต์แฮนด์เมดซึ่งย้อนไปไกลถึงต้นศตวรรษที่ 20 ราวปี 1907 ที่รถยนต์ Lancia Alfa 12 HP ได้ถือกเนิดขึ้นเพื่อเป็นของเล่นให้ลูกหลานราชนิกุลในยุโรป โดยมี Lancia Tipo หรือ Lancia Alpha Tipo ถูกผลิตตามออกมาในปี 1908 ซึ่งก็ใช้พื้นฐานและชิ้นส่วนจำนวนมากจาก Alpha รุ่นก่อนหน้า… กระทั่งผ่านสงครามโลกสองครั้งที่อิตาลีอยู่ฝ่ายแพ้ในมหาสงคราม

More »