Victim Blaming… เหยื่อผู้ถูกกล่าวโทษ #SocialInsight

คำว่าเหยื่อ… หลายคนที่สนใจปัญหาการถูกคุกคามก็คงรู้จัก Hashtag #Metoo บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้สะท้อนความคับข้องที่ “เหยื่อ” ออกมาบอกคนอื่นๆ ว่าฉันก็เคยเป็นเหยื่อในกรณีเดียวกันมาก่อน ตั้งแต่เหยื่อการกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bullying… ไปจนถึงเหยื่อการคุกคามความสงบสุข… คุกคามทางเพศ หรือแม้แต่คุกคามชีวิตจิตใจแบบต่างๆ ซึ่งมีบางคนในหมู่ผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จัก… อาจเคยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์บางอย่างที่เลวร้ายกับเขาปนอยู่เสมอ แถมยังมี “เหยื่อ” บางส่วนถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพของเหยื่อเสียเอง

More »