Reenergizing Virtual Meeting… เทคนิคเติมพลังให้การประชุมเสมือน #ExtremeLeadership

ปัจจุบัน… การประชุมออนไลน์ได้กลายเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กรส่วนใหญ่เหมือนกันหมด ไม่ว่าใครจะชอบ หรือ ไม่ชอบการเปิดกล้องคุยกันผ่าน Video Conference… หรือแม้แต่การประชุมผ่านแพลตฟอร์มเสมือนแบบอื่นๆ รวมทั้งการใช้ Avatar หรือ อวตาร เข้าประชุม… ซึ่งหลายองค์กรที่เตรียมพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยี MetaVerse ต่างก็ได้ทดสอบ และ เตรียมพร้อมถึงขั้น “ซื้อที่ทาง” ในโลกเสมือนทำสำนักงานกันไปแล้วก็มาก… ซึ่งถ้าตัดความโดดเด่นเรื่องสะดวกสบายเรื่องการเดินทางไปเจอกันตัวเป็นๆ ในห้องประชุมออก… คนส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะชอบการประชุมออนไลน์ไม่มาก เพราะทุกอย่างที่เห็น และ ได้ยินผ่านจอประชุมออนไลน์… ช่างผลักใสความสนใจ และ บดบังความอยากรู้อยากเห็นขององค์ประชุมจนคนส่วนใหญ่บ่นเบื่อคล้ายๆ กันหมด โดยเฉพาะการประชุมวาระที่ยาวนานโดยองค์ประชุมส่วนใหญ่เหมือนเข้าไปฟังสัมมนา และ ปิดประชุมไปโดยไม่มีบทบาทอะไร หรือ ไม่ต้องทำอะไรนอกจากโผล่เข้าจอไป “แคปรูป แคปชื่อว่าฉันมาแล้ว”

More »
Synchronous Asynchronous E-learning

Synchronous/Asynchronous eLearning

eLearning ทำให้ผู้เรียนสะดวกสะบายและได้ประโยชน์มากขึ้นแน่นอน แต่ฝั่งผู้สอนอาจไม่ง่ายในขั้นต้องเตรียมทั้งหลักสูตร เนื้อหาและบทเรียนเพื่อฝากคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตช่วยสอนแทน…

More »
Course Design

eLearning Course Design… หลักคิดและประเด็นต้องเข้าใจ

การทำ e-Learning ต่างจากการสอนกันผ่าน Video Call หรือ Video Conference อย่างมาก… ซึ่งการผลิตคอร์สเรียนออนไลน์ หรือ e-Learning Course มีมากกว่าการทำ Video Conference Teaching ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ e-Learning ทั้งหลักสูตรเท่านั้น… ซึ่งจุดอ่อนจุดแข็งของเครื่องมือสื่อสารออนไลน์และ Digital Contents แบบต่างๆ ที่นำมาใช้พัฒนาหลักสูตรเพื่อการสอนออนไลน์นั้น จำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมและออกแบบไว้อย่างดี หาไม่แล้ว… e-Learning จะเป็นเพียง ความยุงยากซ้ำซ้อนที่ไม่มีอะไรแตกต่างจากการเรียกนักเรียนเข้าห้องแล้วสอนให้จบๆ ชั่วโมงแบบเดิม

More »
Learning from Home

Remote Learning From Home…

การศึกษาระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่จำเป็นต้องมีระบบ e-Learning ให้เด็กๆ… และควรจะใช้วาระนี้พัฒนาระบบให้เข้มแข็งเท่าเทียมกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันหรือโรงเรียน… ซึ่งทัศนะส่วนตัวของผมมองว่า การทำหลักสูตรออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นอย่างมาก และการจัดชั้นเรียนในโรงเรียนก็ยังสำคัญอย่างมาก… และการนำข้อดีของทรัพยากรออนไลน์ มาบวกกับความสำคัญของครูและห้องเรียน… จะมีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากยิ่งกว่าเช่นกัน

More »