Virtual Education with VR

Virtual Education… การศึกษาบนโลกเสมือนจริง

เวบไซต์อย่าง EdX.org พิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่า การจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต มีข้อบกพร่องน้อยกว่าการจัดการศึกษาผ่านสถานศึกษาแบบเก่ามาก… ข้อโต้แย้งอย่างเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นเรื่องขำขันที่นักการศึกษารุ่นคลาสสิค ยกมาอ้างทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไปไกลถึงขั้นจีบกันจนได้แต่งงานผ่านช่องทางสื่อสารมากมายที่คนยุคนี้เลือกใช้… ปัญหาหาเดียวที่มีคือผู้สอนแบบเก่าจะตกงานมากมายเท่านั้นเอง และผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่

More »