Good Will Hunting

Good Will Hunting #หนังดีที่เคยดู

ในบรรดาหนังที่สร้างบนโครงเรื่องเชิงจิตวิทยา โดยมีจิตแพทย์เป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่อง ซึ่งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วโลกยกย่องตลอดกาลคงหนีไม่พ้นหนังเรื่อง Good Will Hunting โดยโครงเรื่องใช้ปมปัญหาบุคลิกภาพที่เป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก หรือประเด็น Child Abuse อันเป็นประเด็นใหญ่ปัญหาหนึ่งในปัญหาครอบครัวที่พบเห็นทั่วโลก

More »