Working Group and Team… กลุ่มทำงาน และ ทีม #ExtremeLeadership

หลายองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ “กลุ่มทำงาน หรือ Working Group” แต่เข้าใจว่าเป็นการทำงานแบบ “ทีม หรือ Team” ซึ่งได้เห็นขับเคลื่อนแผนต่างๆ ขององค์กรด้วยการ “แจกความรับชอบเป็นส่วนๆ ให้แต่ละคนในกลุ่มทำงาน” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน แบ่งงาน หรือ เกลี่ยงาน… ภาพรวมของการขับเคลื่อนก็มักจะเห็น “รอยต่อ” ซึ่งส่วนใหญ่คนนำ หรือ ผู้นำจะเข้ามาสานรอยต่อนี้… โดยผู้นำองค์กรแบบนี้ทั้งเก่งมากเก่งน้อยก็มักจะเหนื่อยรับผิดชอบอย่างสาหัสให้เห็นเสมอ

More »